АвтоТракторСпецТехника
Тел: /076/ 674115; факс: /076/ 674116; E-mail: atst@atst-bg.com

Вериги и опорни ролки за Комацу

    След като се изучи опита за производство и експлоатация на вериги на известни фирми-производители на промишлени трактори “Caterpillar” и “KOMATSU”, а така също и отзивите на предприятия, експлоатиращи тази техника в Русия, се разработи конструкция и се усвои производството на вериги, напълно взаимозаменяеми с оригиналните вериги за трактори D-155, D-355А, D-355С и други модели.

    Потвърдени от ресурсните изпитания и редовната експлоатация на промишлени партиди, експлоатационните показатели за качеството на веригите и на техните детайли се осигуряват в производството от следното:

  1. Звеното на веригата се изготвя от легирана висококачествена стомана, осигуряваща висок комплекс механични свойства, неотстъпващи на оригиналния аналог:
  1. Втулката на звеното на веригата е от стомана, легирана с молибден, подложена на химико-термична обработка със закаляване и има заздравен слой с дълбочина 3,5 – 4,2мм с голяма твърдост, осигуряващ увеличен експлоатационен срок в условия на абразивно износване.
  2. Палеца на веригата е от високолегирана стомана, която има високи механични свойства на сърцевината и голяма дълбочина на заздравения слой за сметка на двустепенната термична обработка.
  3. Башмакът на веригата е от висококачествена стомана, подложена на специална термична обработка, осигуряваща високите му експлоатационни характеристики.
  4. Уникалното уплътнение в шарнира “звено-втулка” осигурява запазването на консистентната графитна смазка между триещите се повърхности на палеца и втулката в продължение на целия период на експлоатация на веригата.
  5. Сглобяването на веригите се извършва на специализирани линии, осигуряващи надеждно съединяване на детайлите и 100%-ов контрол върху степента на натягане на болтовете, съединяващи башмаците.

    В периода 1996-1997г. веригите са преминали сравнителни експлоатационни изпитания в условия на скален терен в “Сгойленском ГОКе (Белгородская область)”. Наработката на веригите в момента на приключване на изпитанията през януари 1998г. е била 6800 моточаса, при това веригите са били в работоспособно състояние.

Тип на веригата

Верига със закрити шарнири и консистентна графитна смазка

Тип на съединението

Заключващ палец

Стъпка на веригата

260,6 мм

Височина на грунтозацепването

85 мм

 

Обозначение

Приложение

Маса, кг

Башмак,мм

Д260.22.000

D-355С

4441,12

860

Д260.22.000-01

D-355С

4819,12

960

Д260.22.000-02

D-355С

4819,12

960

Д260.22.000-03

D-355С

4945,12

1010

Д260.22.000-04

D-355А

3402,35

610

Д260.22.000-05

D-355А

3714,35

710

Гаранционен срок на експлоатация

(с отчитане на прилагания комплект ЗИП) – 24 месеца от датата на започване на експлоатация, но не повече от 36 месеца от момента на произвеждането, при това наработката на веригите не трябва да превишава:

    При експлоатация в специфични условия (агресивни среди, повишена температура и т.н.) изискванията по гаранционния срок се установяват при сключване на договора за доставка на веригите.

 

Схема за съединение звената на веригата D260.22.000.

1. Звено на веригата (дясно);  2. Звено на веригата (ляво);  3. Палец общ;  4. Палец заключващ;  5. Втулка;  6. Втулка заключваща;   7. Шайба распорна обща;  8. Шайба уплътнителна;  9. Втулка разпорна главна;  10. Болт;  11. Гайка;  12. Башмак.

Опорни ролки

    Опорни ролки Д260-21-169 (еднобордни) и Д260-21-169-01 (двубордни), напълно взаимозаменяеми с оригиналните ролки на промишлените трактори
    D-355A, D-355C. В ролките са използвани плъзгащи лагери от бронз, а така също и много други усъвършенствания (виж схема), което позволява да се опрости конструкцията на ролките за сметка на намаления брой детайли и се повиши тяхната експлоатационна надеждност.

Тип ролка:

Ролка опорна с плъзгащ лагер

Термообработка на пътя и реборда ТВЧ HRCэ 47…56, дълбочина на слоя h = 9 мм
Маса: Д260-21-169 153,40 кг.
Д260-21-169-01 166,34 кг.

    Ресурс на ролката до пределно износване при спазване правилата на експлоатация – не по малко от 5000 моточаса на терен със съдържание на кварц не повече от 35%

Схема на ролка Д260-21-169/169-01.

1. Ролка (заздравения слой е показан с пунктир);  2. Втулка;  3. Плъзгащ лагер (бронз);  4. Ос на ролката; 5. Капак на ролката;  6. Пробка за сипване на масло;  7. Уплътнение;  8. Канали за масло.

Сегменти за водещото колело

    Сегментите за водещото колело се произвеждат по метода на горещо щамповане от високо устойчива легирана стомана и оптимално се заздравяват вследствие на специалната термообработка за осигуряване на съпротивлението на счупване. Индукционното закаляване за получаване на голяма твърдост на работните повърхности гарантира равномерно износване и дълъг експлоатационен срок.
    Проведените ресурсни изпитания и редовна експлоатация на промишлени партиди потвърдиха високата надежност на сегментите.
    Основни характеристики на сегментите и закрепващите детайли:

Стъпка на сегмента, мм

260,60

Маса, кг сегмент 195-27-12466Б

17,30

Количество сегменти: за едно колело

9 бр.

болт на сегмента 195-27-12632

0,52

За един тракторкомплект

18 бр.

гайка на сегмента 01.803.02430

0,17

 

Вериги, опорни ролки, съединители за Т-130 / Т-170

Вериги, верижен път и техните детайли

    Предлагаме вериги (комплект с башмаците) 24-22-1 и верижен път 50-22-102 (без башмаци) за ходовата система на трактори Т-170/Т-130 и за булдозери, произведени на тяхната база, така също и вериги 20-22-3 и верижен път 48-22-102 за блатоходните модификации на тракторите.
    Потвърдени от ресурсните изпитания и редовната експлоатация на промишлени партиди, експлоатационните и качествените показатели на веригите и техните детайли се осигуряват в производството от следното:

  1. Звеното на веригата е изработено от легирана висококачествена стомана, осигуряваща широк комплекс от механични свойства:
  1. Втулката на веригата от легирана стомана се подлага на химико-термична обработка и има заздравен слой, осигуряващ дълъг експлоатационен период в условията на абразивно износване;
  2. Палецът на веригата е от легирана стомана, има високи механични показатели на сърцевината и голяма дълбочина на заздравения повърхностен слой, постигнати с двустепенна термична обработка;
  3. Сглобяването на веригите се извършва на специализирани линии, осигуряващи надеждно съединяване на детайлите и 100%-ов контрол върху момента на затягане на болтовете, крепящи башмаците.

    Предлагаме и вериги със закрити шарнири, смазани с консистентна графитна смазка.

    Гаранционният срок на експлоатация на веригите е 24 месеца от деня на пускане в експлоатация, но не по-късно от 36 месеца от произвеждането, при това наработката на веригите не трябва да превишава:

    При експлоатация в специфични условия (агресивни среди, повишена температура и т.н.) изискванията по гаранционния срок се установяват при сключване на договора за доставка на веригите.

Основни характеристики на веригите

каталож. №

24-22-1

20-22-3

50-22-102

48-22-102

тип верига / път

безребордна със сухи шарнири

тип съединение

заключващ палец

стъпка на веригата

203,00 мм

брой звена

38

45

38

45

маса, кг

1347

2 223

675

768

Шир. на башмака

500

920

---

---

 

каталож. №

номер

маса, кг

бр/опак.

башмак

50-22-2

16,40

40

башмак блатоходен

А20-22-4

29,00

---

звено(дясно / ляво)

50-22-7/8

5,67/5,67

210/210

втулка / втулка заключ.

24-22-3/4

2,93/2,53

341/370

палец

24-22-6

3,32

120

 

50-22-9

0,15

132

опорни ролки и техните детайли

    Предлагаме оригинални опорни ролки 24-21-169-01 (еднобордна), 24-21-170-01 (двубордна) и 42-21-171-01 (поддържаща) за промишлените трактори Т-170/Т-130.
    Тези ролки са произведени по нова технология с използването на плъзгащи лагери с бронзови опорни втулки и други усъвършенствания (виж схемата), което позволява да се опрости конструкцията на ролките за сметка на намаляване количеството на детайлите, и да се повиши експлоатационната надеждност. Конструкцията на ролка с плъзгащ лагер е с облекчен ремонт. Замяната на търкалящият лагер с плъзгащ лагер предотвратява блокирането на ролката в случай на счупване на опорните втулки.
    Освен вътрешните конструкционни преимущества на ролките, черупката на ролката 50-21-165А (еднобордна) и 50-21-166А (двубордна) за разлика от черупките на старата конструкция 24-21-145/24-21-144 имат усилени реборди (25мм вместо 20мм) и голяма дълбочина на заздравения слой.
    Ресурс на ролките до пределно износване при спазване правилата за експлоатация – не по-малко от 5 000 моточаса на терен със съдържание на кварц не повече от 35%.

Номер ролка 24-21-169-01 24-21-170-01
Номер черупка 50-21-165А 50-21-166А
Тип ролка С плъзгащи лагери
Термообработка ТВЧ HRCэ >51, дълбочина h=8мм
Маса, кг 69,00 84,44

 

  Номер Кг. Бр/опак
Черупка за двубордна ролка усилена 50-21-166А 50,00

24

Черупка за еднобордна ролка усилена 50-21-165А 38,89

26

Черупка за двубордна ролка 24-21-144 44,88

24

Черупка за еднобордна ролка 24-21-145 36,34

26

Капак на ролката 24-21-148/149 4,20

240

 

СЪЕДИНИТЕЛ И НЕГОВИТЕ ДЕТАЙЛИ

    Предлагаме съединители 18-14-4 за трактори Т-170/Т-130 и булдозери на тяхната база, така също и съединители 20-14-2 за блатоходните модификации на тракторите.
    Използваните в отработената и проверена през годините конструкция на съединителя висококачествени материали – както стоманата, така и феродовите накладки на дисковете и спирачката на съединителя – осигуряват надеждна и безаварийна работа на съединителя в най-тежки и екстремални условия в продължение на 8 000 – 10 000 моточаса.
    Гарантирането на качествените показатели се осигурява от твърд контрол и периодични изпитания както на целите съединители, така и на техните детайли и компоненти във всички стадии на производството – от входящият контрол на постъпващите материали до слизането на съединителят от поточната линия.

  18-14-4 20-14-2
Тип съединител Двудисков еднопосочен, сухо триене, постоянно зацепен
Момент на триене,Нм

3400

Коефициент на запас

3,8

Ход на изключване, мм

22,8

Усилие на изключване, кгс

260

Диаметър на накладките, мм (външен / вътрешен)

445 / 240

Маса, кг

147,7

155,0

Габаритни размери, мм (диаметър -височина)

546 / 417

546 / 767

 

изделие номер кг изделие номер кг
Зъбчат барабан 18-14-104 8,1 Комплект ръчки 50-14-111 2,3
Болт с гайка 18-14-130/131 0,46 Корпус на лагер 50-14-38 (18-14-123) 5,3
Вал-комплект 50-14-113 10,4 Капачка 18-14-124 5,0
Втулка 50-14-4 0,56 Малка муфа 18-14-78 1,55
Втулка 14355 0,06 Палец 18-14-49 0,09
Диск водим 18-14-135 6,4 Палец 18-14-128 0,18
Диск водещ 18-14-44 19,0 Палец на ръчката 18-14-127 0,2
Диск 50-14-64(18-14-65) 25,0 Ползун 60-14-39 3,29
Заглушка 18-14-33 0,005 Призма 18-14-47 0,07
Нит 3650 0,002 Ролка 18-14-69 0,05
Семеринг на изключващата муфа 50-14-15 0,04 Ръчка комплект 24-14-104 6,4
Семеринг 700-58-2520 0,033 Спирачка комплект 18-14-140-1 5,07
Семеринг с пружина 18-14-66 0,027 Фланец 18-14-142 26,0
Комплект валове 50-14-101 15,8 Муфа 20-14-21 2,85