АвтоТракторСпецТехника
Тел: /076/ 674115; факс: /076/ 674116; E-mail: atst@atst-bg.com

Други

  Фирмата разполага с възможности за доставка на резервни части и за други промишлени машини - сонди, трошачки, минно и кариерно оборудване, гуменотранспорта лента и ролки, силови кабели и електромотори за електрически багери по предварително договаряне.

  Резервните части са нови, оригинални и се придружават от сертификат за съответствие от заводите - производители.