Извършваме доставка на всякакви резервни части за тежка механизация ( булдозери, багери, сонди и др.), както и на цели машини ( нови или втора употреба ) по заявка. Всички резервни части са оригинални и придружени от сертификат за съответствие от завода-производител.


but1-1.gif (783 bytes) but1-1.gif (783 bytes) ДТ-75; Т-70; Т-150; ДТД-55 but1-1.gif (783 bytes) Други
but1-1.gif (783 bytes) Т-130/170 but1-1.gif (783 bytes) Вериги but1-1.gif (783 bytes)
but1-1.gif (783 bytes) but1-1.gif (783 bytes) Съединители but1-1.gif (783 bytes)
but1-1.gif (783 bytes) Т-20.01; Т-25.01; Т-35.01 but1-1.gif (783 bytes) ЭКГ - 5А but1-1.gif (783 bytes)
under.gif (7407 bytes)